{short description of image}

Thekla Resvolls vinterflora

 

B Knoppene spredte

1

Knoppene uten ekte knoppskjell, men dekket av bladrester eller av uutviklete bladanlegg

2

Knoppen sitter rett over et knippe torner og er omgitt av flere visne, stive bladslirer: berberis Berberis vulgaris

2

Knoppen er dekket av de ytterste, lysebrunt hårete bladanleggene. Årsskuddene brune med tallrike, hvite prikker (lenticeller): trollhegg Frangula alnus {short description of image}

1¯

Knoppene med tydelige, ekte knoppskjell

2

Ett knoppskjell, helt lukket omkring knoppen uten spor av åpning: vier-, selje- og pileslekta Salix sp. {short description of image}

2

To, svært ulike store knoppskjell; knopper og årsskudd glinsende glatte: lind Tilia cordata {short description of image}

2¯

I alle fall sideknoppene har 2-3 knoppskjell, like eller nesten like lange (når det er tre knoppskjell, gjelder dette de to ytterste)

3

Knoppene tydelig stilkete, oftest to mørkebrune knoppskjell: or Alnus sp. {short description of image}

3

Knoppene sittende

4

Knoppene meget små, høyst 1 mm lange

5

Årsskuddene glinsende rødbrune til gulgrønne, jevne (dvs. ikke ru): klåved Myricaria germanica

5

Årsskuddene rent grønne, furete, svakt ru: gyvel Cytisus scoparius

4

Knoppene mye større

5

Knoppene kobberglinsende av tettsittende skjoldhår; tornet busk: tindved Hippophaë rhamnoides

5¯

Knoppene og til dels årsskuddene med annerledes hår

6

To brune, spredt langhårete knoppskjell, som gjerne spriker i toppen. Årsskuddene i alle fall i øvre del filthårete: mispel Cotoneaster sp.

6

Knoppskjellene slutter tett omkring knoppen

7

Knoppene ca 3-4 mm lange og omtrent like breie, hvitfiltete. Årsskuddene mørkt rødbrune med grått filtovertrekk: villapal Malus sylvestris

7

Knoppene ca 10 mm lange, slanke, mørkebrune med lysgrå filthår som lar seg gni av. Årsskuddene brune og glatte, gjerne med et askegrått belegg: rogn Sorbus aucuparia {short description of image}
Temmelig lik er rognasal Sorbus hybrida, med glatte årsskudd med store, hvite prikker (lenticeller)

5

Knopper og årsskudd glatte, mer eller mindre klebrige. Trær

6

Knoppene inntil over 2 cm lange, på samme måte som årsskuddene sterkt klebrige og duftende. Trekrone med utsperrete greiner: balsampoppel Populus balsamifera

6

Knoppene mindre enn 1 cm, fast tiltrykte til de glinsende gulgrå til gulgrønne årsskuddene. Pyramideformet vekst: pyramidepoppel Populus nigra var. italica

2

Flere enn tre knoppskjell

3

Med barktorner (dvs. torner som er festet i barken og som følger med når en flår barken av kvistene)

4

1-3 torner under hver knopp: stikkelsbær Ribes uva-crispa

4

Tornene er ikke knyttet til knoppene, men spredt på årsskuddet

5

Tornene små og oftest bløte "børster" (av og til mangler de); bladbasis varig, oppfliset i enden, slik at det ikke er noe synlig bladarr: bringebær Rubus idaeus

5

Tornene gjerne harde og stikkende

6

Knoppene kjegleformete, spisse: bjørnebær Rubus fruticosus coll.

6

Knoppene korte og rundaktige: nyperoser Rosa sp.

3¯

Kortskuddene ender i en torn (gren- eller vedtorn)

4

Årsskuddene dunhårete eller fløyelshårete

5

Knoppene ca 1 mm lange, runde, oftest tre sammen: slåpe Prunus spinosa

5

Knoppene betydelig større, kjegleformete, enslige: kreke Prunus domestica ssp. insititia

4

Årsskuddene snaue

5

Knoppene rundaktige, utstående, 2-3 mm lange. Tydelig bladarr. Tallrike torner: hagtorn Crataegus sp.

5

Knoppene eggformete, spisse, nesten tiltrykte. Utydelig bladarr. Sjelden torner: pære Pyrus communis

3

Uten torner

4

Tydelig oppsprukket og avskallende bark på eldre greiner, til dels også på årsskuddene. Knoppene på korte stilker: solbær Ribes nigrum, hagerips R. rubrum, villrips R. spicatum, alperips R. alpinum

4

Barken hel, ikke avskallende. Knoppene sittende

5

Knoppene avvekslende i to rekker på årsskuddene

6

Knoppene 1-2 cm lange, smalt teinformete og sterkt utstående; tallrike knoppskjell: bøk Fagus sylvatica {short description of image}

6

Knoppene oftest under 1 cm lange, utstående, alle eller i alle fall de nederste på årsskuddene eggformet rundaktige

7

Knoppskjellene mørkebrune med rustbrune hår; årsskuddene ru av brune, utstående hår: alm Ulmus glabra {short description of image}

7

Knoppskjellene oftest grønnlige, glatte, randhårete; årsskuddene med utstående hvite og røde hår: hassel Corylus avellana {short description of image}

5

Knoppene skruestilte

6

Harpiksutskillelse på årsskuddene eller knoppene

7

Årsskuddene med harpiksvorter, men uten hår; knoppene ikke klebrige: lavlandsbjørk Betula pendula {short description of image}

7

Årsskuddene røde eller gulbrune med få, gullglinsende harpikskjertler og spredte hår; knoppene av og til klebrige: pors Myrica gale

7

Årsskuddene uten harpiksvorter, men hårete; knoppene klebrige: vanlig bjørk Betula pubescens og dvergbjørk B. nana {short description of image}

6¯

Ingen harpiksutskillelse (unntak: osp!), årsskuddene og knoppene snaue eller så godt som snaue

7

Årsskuddene med et lyst grålig, mattglinsende ytterlag

8

Knoppene mørkebrune med løstsluttende skjell; sideknoppene sterkt utstående, gjerne mindre enn endeknoppen. 1-sporet bladarr: tysbast Daphne mezereum

8

Knoppene rødbrune med fastsluttende skjell; sideknoppene kun svakt utstående, av samme størrelse som endeknoppen. 3-sporet bladarr. Kortskuddene ofte med et knippe av knopper i spissen: kirsebær Prunus cerasus og morell P. avium

7

Årsskuddene uten lysgrått ytterlag, brune

8

Tallrike knoppskjell i fem lengderekker på knoppen, som sett ovenfra derfor er femkantet; endeknoppen med mindre knopper ved grunnen, sideknoppene utstående: eik Quercus sp. {short description of image}

8

Ikke over 10 knoppskjell

9

Meget stor knoppute

10

Bladarret nesten linjeformet: pære Pyrus communis

10

Bladarret ikke spesielt smalt, 3-sporet: plomme Prunus domestica ssp. domestica

9

Liten eller nesten ingen knoppute

10

Knoppene stikkende spisse, glinsende brune, endeknoppen butt trekantet; tydelig forskjell i tykkelse på bladskudds- og blomsterstandsknopper: osp Populus tremula {short description of image}

10

Alle knopper av samme form, knoppskjellene brune med lysere kant: hegg Prunus padus {short description of image}

10

Knoppskjellene med en mørk kant øverst og med hvite, krusete hår i kanten, ellers snaue. Årsskuddene snaue, eller noe filtete i øvre del: sølvasalene Sorbus aria coll.

6

Årsskuddene fløyelsaktig hårete: kreke Prunus domestica ssp. insititia

6

Årsskudd og knopper hvitfiltete: sølvpoppel Populus alba

1

Knoppene helt eller delvis skjult av bladbasis og øreblad

2

Alle knopper helt skjulte, ørebladene smale og spisse, ikke tiltrykte: fargeginst Genista tinctoria

2

Kun de øverste knoppene er helt skjulte, ørebladene er breie, trekantete, tett tiltrykte til knoppen: buskvikke Coronilla emerus

 


{short description of image}Opp til toppen av Nettfloraen
{short description of image}Opp til NBFs hovedside
{short description of image}Opp til SABIMAs hovedside
Lagt ut 14.6.1999 av
Jan Wesenberg
Oppdatert 25.6.1999